Lepingute käsiraamat

3.1.4. Vallasasja müügilepingu sõlmimise ja täitmise kulud

Kui võõrandatakse registrisse kantud vallasaja, tasub arvestada, et omaniku muudatuse kande eest registris tuleb maksta riigilõivu. Võlaõigusseaduse § 215 lg 1 järgi kannab ostja asja vastuvõtmise ning ostuhinna tasumise kulud, samuti võimalikud müügilepingu koostamise ja tõestamise kulud ning ka lepingu alusel avalikku registrisse kande tegemise kulud. Müüja ­kohustus on kanda asja üleandmise kulud, mis seonduvad eelkõige mõõtmise ja kaalumisega.

Notari...