Lepingute käsiraamat

3.1.2. Vallasasja müügilepingu objektid, vallasasja mõiste

Teabevaras kirjeldatakse müügilepinguid eraldi peatükkides, lähtudes müügilepingu objektist ehk sellest, mida müügilepingu alusel müüakse. Kajastatakse igapäevaelus rohkem levinud müügilepinguid vallas- ja kinnisasjade müümiseks. Eraldi käsitletakse osaühingu osa ja aktsiaseltsi aktsiate müügilepingu erisusi (vt ptk 5.1. ja 6.1.).

Vallasasja müügilepingu objekt on üldjuhul kehaline ese ehk asi, kuid ka mittekehalised esemed, nagu ­õigused (näiteks aktsiaseltsi...