Lepingute käsiraamat

3.1.1. Vallasasja müügilepingu mõiste ja lepingu sätete kohaldamine

Müügileping on kohustustehing, mille täitmiseks on vaja eraldi käsutustehingut (TsÜS § 6 lg 3), millega antakse üle omand müüdud asjale (kohustus- ja käsutus­tehingu erisust on selgitatud täpsemalt ptk 3.1.5. “Müügilepingu osad”).

Müüja kohustub müügilepinguga andma ostjale üle olemasoleva, valmistatava või tulevikus omandatava asja ja tegema võimalikuks omandi ülemineku ostjale. Ostja omakorda kohustub müüjale tasuma lepingu ­objekt...