Lepingute käsiraamat

10.6.8.3. Vääramatu jõud

Tambet Laasik

Lepinguline vastutus on enamasti rikkumispõhine. See tähendab, et vastutuse hindamisel ei tule arvesse võtta rikkuja süüd ega hinnata, kas ta käitus hoolsalt või kas rikkumist saab talle objektiivselt ette heita. Süü ja hoolsus on küll olulised küsimused deliktiõigusliku ja lepinguvälise vastutuse hindamisel, kuid lepingu rikkumise korral ei saa neid rakendada. Süü hindamise asemel lähtutakse lepingu rikkumisel oluliselt karmim...