Lepingute käsiraamat

4.4.3.5. Üürniku perekonnaliikmete majutamise õigus

Eluruumi üürnik võib üürileandja nõusolekuta majutada üüritud eluruumi oma abikaasa, alaealised lapsed ja töövõimetud vanemad, kui üürilepingus ei ole kokku lepitud, et üürnik võib seda teha ainult üürileandja nõusolekul.

Selle sätte tõttu võib üürnik olla kindel, et kui eluruumi üürilepingus ei ole kokku lepitud teisiti, võib üürnik majutada nimetatud isikuid ja üürileandja ei saa seda keelata. Seadus ei keela kokkuleppeid, mille kohaselt võib üürnik majutada nimetatud isikuid ainu...