Lepingute käsiraamat

4.4.3.3. Üürniku huvide arvestamise kohustus

Üürileandja peab üürnikule teatama töödest asja korrashoidmiseks ja asja ülevaatamisest ning arvestama tööde tegemisel üürniku huve. Kui üüritud asja parendused ja muudatused on olulised ning võivad tuua kaasa üüri tõstmise, peab üürileandja üürnikku töödest teavitama vähemalt kaks kuud enne parenduste või muudatuste alustamist.

Üürileandja peab üürnikule teatama kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis parenduste ja muudatuste tegemiseks kavandatavate abinõud...