Lepingute käsiraamat

4.4.3.4. Üürniku hoolsuskohustus

Pisipuuduse kõrvaldamise kohustus

Asja korrashoiukohustus ei lasu ainult üürileandjal, vaid ka üürnikul. Üürnik peab asja kasutama hoolikalt ja sihtotstarbe kohaselt, millest üürileandmisel lähtuti. Asja kasutamisest võib tekkida küll kulumine, kuid see ei tohi ületada tavakasutusest tekkivat kulumist.

Üürnik peab omal kulul kõrvaldama üüritud asja puuduse, mida saab kõrvaldada asja harilikuks säilitamiseks vajaliku väikese koristamise või...