Lepingute käsiraamat

4.4.3.2. Üüritud asja korrashoiu kohustus

Korrashoiukohustus

Seaduse kohaselt peab üürileandja tagama, et asi oleks lepingu kehtivuse ajal lepingujärgseks kasutamiseks sobivas seisundis. Seadus ei samasta nimetatud seisundit sellega, millises seisundis asi üle anti. Kui asja seisund halveneb nii, et asja ei saa enam lepingu kohaselt kasutada, peetakse seda lepingu rikkumiseks.

Talumiskohustus

Üürnik peab lubama üürileandjal asja üle vaadata, kui seda on vaja...