Lepingute käsiraamat

4.4.6. Üürilepingust tulenevad õiguskaitsevahendid

Seadus pakub nii üürnikule kui ka üürileandjale kaitset ja vastumeetmeid lepingu rikkumise korral. Õiguskaitsevahendi valik sõltub rikkumise liigist.

Üürniku kasutatavad õiguskaitsevahendid

  • Kohustuste kohase (korrektse) täitmise nõue
  • Üüri maksmisest keeldumine ja üüri alandamine
  • Üüri alandamine ülemäärase üüri puhul
  • Kulutuste hüvitamise nõue
  • Viivise nõue
  • Leppetrahvi nõue (kasutatakse väga harva)
  • Kahju hüvitamise...