Lepingute käsiraamat

4.4.7. Üürilepingust taganemine

Üürileping on kestvusleping. Seetõttu saab üürilepingu üldjuhul ainult üles öelda, mitte sellest taganeda. Ülesütlemise ja taganemise vahe seisneb selles, et taganemise korral peavad pooled teineteisele tagastama lepingu alusel saadu ja lepingut ei ole sisuliselt justkui poolte vahel olnudki (täielik tagasitäitmine). Ülesütlemise korral lõppeb leping ülesütlemise hetkel ning sellele eelnenud õigused ja kohustused jäävad kehtima.

Üürilepingust saab taganed...