Lepingute käsiraamat

4.4.2. Üürilepingu vorm ja tähtaeg

Üürilepingul ei ole kohustuslikku vormi ja seega võib üürilepingu sõlmida mis tahes vormis, sh suuliselt. Mõistlik on siiski üürileping sõlmida kirjalikult ja sätestada olulisemad üüritava asjaga seonduvad tingimused ning poolte õigused ja kohustused. See aitab vältida hilisemaid vaidlusi kokkulepete üle. Suulise lepingu korral on lepingutingimuste tõendamine keeruline.

Eluruumi üürilepingu vormist sõltub üürilepingu tähtaeg. Kui eluruumi üürileping tähtajaga üle ühe aasta ei ole kirjal...