Lepingute käsiraamat

4.4.8.4. Üürilepingu ülesütlemine üürileandja õiguste ja kohustuste ülemineku korral

Üürilepingust tulenevate õiguste ja kohustuste üleminekul uuele üürileandjale üüritud asja võõrandamise või koormamise tõttu võib uus üürileandja üürilepingu kolme kuu jooksul üles öelda, kui lepingut ei või varem lõpetada. (VÕS § 323 lg 1)

Elu- või äriruumi üürilepingu võib omandaja eespool nimetatud põhjusel üles öelda ainult siis, kui ta üüritud ruumi ise tungivalt vajab.

See säte kaitseb üürilea...