Lepingute käsiraamat

4.4.3. Üürilepingu poolte peamised õigused ja kohustused

Üürileandja peamised kohustused

  • Anda asi üürnikule kokkulepitud ajaks ja kokkulepitud seisundis.
  • Hoida asi lepingujärgseks kasutamiseks sobivas seisundis lepingu kehtivuse ajal.
  • Puuduste kõrvaldamine (v.a pisipuudused).
  • Maksude ja koormiste kandmine.
  • Üürniku huvidega arvestamine.

Üürniku peamised kohustused

  • Asja kasutamise eest tasu maksmine.
  • Kõrvalkulude kandmine (kokkuleppe korral)....