Lepingute käsiraamat

4.4.1. Üürilepingu mõiste ja tingimused

Üürilepinguga kohustub üürileandja andma üürnikule kasutamiseks asja ning võimaldama selle kasutamist lepingu kehtivuse ajal. Üürnik kohustub maksma üürileandjale selle eest tasu (üüri).

Lisaks nimetatud põhikohusustele on üürnikul ja ­üürileandjal veel täiendavaid üürilepingust tulenevaid kohustusi, mida käsitleme peatükis 4.3.

Üürilepinguid on kolme liiki: eluruumi üürileping, äriruumi ...