Lepingute käsiraamat

4.4.8.2. Üürilepingu erakorraline ülesütlemine üürniku pankroti korral

Pankrot on võlgniku maksejõuetus, mis on kohtu­otsusega välja kuulutatud. (PankrS § 1 lg 1)

Üürilepingu ülesütlemine viidatud alusel eeldab jõustunud kohtulahendit, mis üürniku maksejõuetust kinnitaks.

Kui kuulutatakse välja üürniku pankrot, võib üürileandja nõuda tulevase üüri ja kõrvalkulude maksmise tagatist. Kui üürileandjale ei anta mõistliku tähtaja jooksul tagatist, võib ta lepingu üles öelda ...