Lepingute käsiraamat

4.4.3.6. Üüri ja kõrvalkulude tasumine

Üürnik tasub üürileandjale asja kasutamise eest üüri – see on tasu asja kasutamise eest.

Võlaõigusseaduse kohaselt eeldatakse, et üür sisaldab kõrvalkulusid.

Võlaõigusseaduse kohaselt eeldatakse, et kõik kommunaalkulud (tasu vee, elektri, gaasi, kütte jms eest – seadus nimetab neid kõrvalkuludeks) ...