Lepingute käsiraamat

4.4.6.3. Üüri hoiustamine

Üürileandja kohustub hoidma üüritud asja lepingu kehtivuse ajal kasutamiseks sobivas seisundis. Üürileandjal on ka kohustus kõrvaldada asja puudused, mida ei saa kõrvaldada lihtsa koristamise või hooldamisega (vt täpsemalt ptk 4.4.3.2).

Kui elu- või äriruumi üürnik nõuab üürileandjalt üüritud asja kasutamist takistava puuduse või takistuse kõrvaldamist, võib ta üürileandjale määrata kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tähtaja nin...