Lepingute käsiraamat

4.4.6.2. Üüri alandamine eluruumi üüri ülemäärase suuruse korral

Üürileandja saab teatud juhtudel üüri suurust lepingu kehtivuse ajal suurendada (vt ptk 4.4.3.6).

Vastukaaluks üürileandja õigusele üüri tõsta on seaduses sätestatud eluruumi üürniku õigus nõuda üüri alandamist. Üürnik võib eluruumi üüri ülemäärase suuruse vaidlustada ja nõuda selle alandamist alates avalduse esitamisest üürikomisjonile või kohtule, kui üürileandja saab üüriarvestuse aluse olulise muutumise, eelkõige kulude alanemise tõttu ülemäärast ...