Lepingute käsiraamat

4.4.6.1. Üüri alandamine asja puuduste korral

  • Üüri alandamise üldpõhimõtted

Üürnik ei pea maksma üüri ega kandma kõrvalkulusid ajavahemiku eest, kui ta ei saa asja sihtotstarbeliselt kasutada.

Üürnik ei pea maksma üüri ega kandma kõrvalkulusid näiteks siis, kui kaob ruumide kütmise võimalus, võetakse ära elekter, kaob vee ja kanalisatsiooni kasutamise võimalus vms. Samuti ei pea üürnik tasuma üüri siis, kui üürileandja ei anna asja õigel ajal üürniku kasutu...