Lepingute käsiraamat

9.3.3. Ülesütlemisõiguse teostamine

Ülesütlemisõigust teostatakse avalduse esitamisega teisele lepingupoolele.

Ülesütlemisavaldus on teisele isikule suunatud ühepoolne avaldus. See peab jõudma teise lepingupooleni ja selle saaja peab avalduse vastu võtma. Avalduse saaja ei pea sellega nõus olema. Ülesütlemine on ühepoolne õiguskaitsevahend, mis ei eelda teise poole nõustumist.

Ülesütlemisavaldusele ei ole vorminõudeid sätestatud. Ülesütlemisavaldus on mõistlik teha kirjalikul...