Lepingute käsiraamat

3.3.1. Tüüptingimus lepingu osana ja tüüptingimuse kehtivus

Tüüptingimuse kehtimiseks peab tingimuse kasutaja sellele selgelt viitama enne lepingu sõlmimist või sõlmimise ajal. Teine pool peab mõistma, et tingimus on lepingu osa ja tal peab olema võimalus tingimuse sisust teada saada, vt võlaõigusseadus (VÕS) § 37 lg 1.

Tüüptingimuste kasutaja peab tõendama, et teavitamiskohustus on täidetud ja seda tehti just enne lepingu sõlmimist. Tüüptingimuste kasutaja on teavitamiskohustuse täitnud, kui teisel poolel on füüsiline juurdepääs infole, tal on ...