Lepingute käsiraamat

10.5.6. Töövõtulepingute õiguskaitsevahendid YSE 1988 alusel

Töövõtja vastutab töövõtulepinguga võetud kohustuste täitmise eest eespool peatükkides käsitletud üldiste põhimõtete alusel. Tellijal on õigus nõuda töövõtulepinguga kokkulepitud kohustuse täitmist ka kohtu kaudu. Tellija lepingujärgne põhikohustus on maksta töövõtjale osutatud teenuse eest tasu.

Tellijal on õigus korraldada kohustuse täitmine töövõtja kulul, kui töövõtja ei täida lepingujärgset kohustust määratud või kokkulepitud mõistliku tähtaja jooksul talle esitatud meeldetuletuste...