Lepingute käsiraamat

10.3.1.2. Töövõtulepingust taganemise õiguse teostamine

Seadused ei nõua, et lepingust taganemiseks peab kohtusse pöörduma. Samuti ei pea taganemise eeldusi tuvastama kohus.

Taganemisavaldusele ei ole kehtestatud kohustuslikku vorminõuet. Sellele kehtib tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 68 lg 1 sätestatud tahteavalduse vormi­vabadus.

Taganemisavaldus on mõistlik teha kirjalikult. Kirjalik avaldus välistab teise poole hilisemad vastuväited selle kohta, et ta ei ole tahteavaldust kätte saanud, ei ole sellest teadlik või ei saanud aru, ...