Lepingute käsiraamat

10.1.5. Töövõtulepingu rikkumise korral kasutatavad õiguskaitsevahendid

Töövõtulepingu puhul on võimalik rakendada kõiki võlaõigusseaduse üldosas ette nähtud õiguskaitsevahendeid.

Töövõtja peamine huvi on, et tellija maksaks kohaselt tehtud töö eest.

Töövõtja peamine nõue tellijale on tasu maksmise kohustuse täitmine.

Lisaks võlgnetavale summale on töövõtjal õigus nõuda tellijalt ka viivist. Viivise määr on võimalik kokku leppida töövõtulepingus, kuid töövõtjal on õigus nõuda tellijalt viivist ka siis, kui kokkulepe po...