Lepingute käsiraamat

10.1.1. Töövõtulepingu mõiste ja üldiseloomustus

Töövõtuleping (enne võlaõigusseaduse jõustumist nimetati seda tööettevõtulepinguks) on üks teenuse osutamise lepingutest. Töövõtulepingu mõiste on esitatud võlaõigusseaduses.

Töövõtulepinguga kohustub üks isik (töövõtja) valmistama või muutma asja või saavutama teenuse osutamisega muu kokkulepitud tulemuse (töö), teine isik (tellija) aga maksma selle eest tasu (VÕS § 635 lg 1).

Töövõtuleping on alati suunatud tulemuse saavutamisele, kusjuu...