Lepingute käsiraamat

10.3.2.1. Töövõtulepingu erakorraline ülesütlemine

Kui töövõtuleping on suunatud püsiva kohustuse või korduvate kohustuste täitmisele, käsitletakse seda kestvuslepinguna.

Taganemise kui õiguskaitsevahendi kasutamine on kestvuslepingute puhul piiratud. Tavaliselt ei ole kestvuslepingutest taganemine võimalik. Kestvuslepingute korral on tavaline kohaldatav õiguskaitsevahend üles­ütlemine.

Võlaõigusseaduse sätete alusel on töövõtuleping ­võimalik üles öelda ainult siis, kui töövõtulepingut tu...