Lepingute käsiraamat

10.6.8.1. Töövõtja vastutus lepingu täitmisel

Tambet Laasik

Töövõtja vastutuse sätted on FIDIC-i (pr Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils) tüüptingimuste 17. peatüki (eelkõige p 17.1) eestikeelses tõlkes sõnastatud äärmiselt keeruliselt. Siiski on seal sätestatud olulised põhimõtted eelkõige töövõtja vastutuse kohta.

Töövõtja vastutab kogu kahju eest, mis tuleneb töövõtja projekteerimisest, töö...