Lepingute käsiraamat

10.2.4.1. Töövõtja kohustused

  • Töö valmistegemise kohustus

Ehituse töövõtulepingu järgi on töövõtja esmane kohustus valmistada lepingutingimuste kohane töö. Arvestada tuleb võlaõigusseaduse ning ehitusseaduse nõudeid, mida on käsitletud käesoleva peatüki teises punktis ning teabevara ptk 10.1.4.1.

Tööd peab saama kasutada ettenähtud otstarbeks ning see peab olema tavaliselt seda liiki tööle omase kvaliteediga. Kvaliteedikokkulepete tõlgendamisel arvestatakse ka tööde mahtu j...