Lepingute käsiraamat

10.5.4. Töövõtja antav 
garantii YSE 1998 alusel

YSE 1998 § 29 lõike 1 alusel vastutab töövõtja tema tehtud tööde lepingule vastavuse eest kahe aasta jooksul alates ajast, kui tellija objekti vastu võttis. Kui töövõtu vastuvõtmiseks ei korraldata eraldi üleandmist ja vastuvõtmist, algab garantiiaeg ehitusobjekti kasutuselevõtmisest. Garantiiga on hõlmatud ka lisa- ja muudatustööd.

Kui lepingu pooled soovivad garantiiaja osas teha täiendavaid kokkuleppeid, peab see selgesõnaliselt kajastuma lepingus. Kokku võib leppida ka ühe objekti p...