Lepingute käsiraamat

10.1.2. Töö sisu määratlemine

Töövõtulepingu objekt on tellija soovitava töö tegemine. Praktikas on selline töö tavaliselt asi, mis spetsiaalselt tellija jaoks valmistatakse. Kui selline asi oleks lepingu sõlmimisel olemas, saaks selle üleandmiseks tellijale sõlmida müügilepingu.

Töövõtulepingus sisaldub seega mõtteliselt kaks ­lepingut:

  • käsundusleping teatud viisil tegutsemiseks – asja valmistamiseks
  • müügileping valmistatud asja omandiõiguse tellijale üle andmiseks.

Tellija jaoks on...