Lepingute käsiraamat

2.3. Tõendamine kohtumenetluses ja kohtuotsus

Häli Jürimäe

Pooltel tuleb kohtumenetluse käigus oma nõudeid ja väiteid tõendada. Tõendid tuleb esitada kohe või esimesel võimalusel.

Hagimenetluses lasub pooltel oma nõuete, väidete ja seisukohtade tõendamise koormis. Iga asjakohase fakti või väite õigsuses saab kohus veenduda mitte üld­sõnalise väite, vaid tõendi põhjal. Tõendamisest sõltub kohtumenetluse tulemus: kas kohtul tekib veendumus, et kohtumenetluses esitatud asjaolud eksisteerivad või puuduvad. Kohtul...