Lepingute käsiraamat

11.3.2.4. Tingimuslike maaklerilepingute tasu

Võlaõigusseaduse § 664 lg 4 sätestab, et maakleri vahendatud või osutatud lepingu sõlmimise korral edasilükkava tingimusega, võib maakler tasu nõuda alles tingimuse saabumisel. Kui leping on sõlmitud äramuutva tingimusega, ei lõpe õigus maakleritasule tingimuse täitumisega.

Edasilükkava tingimusega põhileping

Edasilükkava tingimusega lepingute korral ei asuta pärast lepingu sõlmimist seda kohe täitma, sest lepingu õiguste ja kohustuste tekkimine on seatud sõltuvu...