Lepingute käsiraamat

9.4.3. Tervishoiuteenuse osutamise lepingu lõppemine

Patsient võib tervishoiuteenuse osutamise lepingu lõpetada igal ajal. Tal ei pea selleks olema konkreetset põhjust, samuti ei pea ta tervishoiuteenuse osutajale selgitusi andma.

 

Kui tervishoiuteenuse osutamise leping on kestvusleping ehk tavaliselt patsiendi leping perearstiga, siis saab seda üles öelda. Kui tervishoiuteenuse osutaja on teinud kulutusi, enama...