Lepingute käsiraamat

9.4.1.1. Tervishoiuteenuse osutamine

Ainult tervishoiuteenuse osutamist ei peeta piisavaks, et arst oleks oma kohustuse täitnud. Osutatav tervishoiuteenus peab olema ka kvaliteetne.

Sotsiaalministri 15. detsembri 2004. aasta määrus nr 128 "Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded" § 2 p 1 järgi on tervishoiuteenuse kvaliteet tervishoiuteenuse omaduste kogum, mis iseloomustab teenuse vastavust kehtestatud nõuetele, tänapäeva teadmistele, olemasolevatele ressurssidele, kutse- ja erialanõuetele ni...