Lepingute käsiraamat

9.4.2. Tervishoiuteenuse lepingu sõlmimine

Tervishoiuteenuse osutamise leping on teenuse osutamise lepingu alaliik. Teenuse osutamise lepingud jagunevad käsundus- ja töövõtulepinguks.

Tervishoiuteenus VÕS-i tähenduses on tegevus tervishoiuteenuse osutamise lepingu täitmisel. Tervishoiuteenuse osutamise lepingu definitsiooni järgi on lepingu poolteks tervishoiuteenuse osutaja ja patsient.

 

Patsient on füüsiline isik, kes on avaldanud soo...