Lepingute käsiraamat

10.6.8.2. Tellija vastutus lepingu täitmisel

Tambet Laasik

FIDIC-i (pr Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils) tüüptingimuste punktid 17.2 ja 17.3 sätestavad töövõtja ja tellija vastutuse jaotuse. FIDIC-i punkt 17.2 sätestab üldpõhimõttena, et kui kahju tekib põhjusel, mida ei ole loetletud punktis 17.3, vastutab selle eest töövõtja.

FIDIC-i punktis 17.3 esitatud tellija vastutuse aluste loetelu on küll pikk, kuid selles sätestatud alused on võr...