Lepingute käsiraamat

10.3.2.2. Tellija üldine ülesütlemisõigus

Lisaks lepingu erakorralisele ülesütlemisele annab seadus ka teise võimaluse töövõtulepingu ülesütlemiseks.

Võlaõigusseaduse § 655 lg 1 kohaselt võib tellija töövõtu­lepingu igal ajal üles öelda. Tellijal on igal ajal õigus töövõtuleping lõpetada ning töövõtja ei pea olema selleks lepingut rikkunud ega pea olema ka muud mõjuvat põhjust. Töövõtuleping ei pea olema kestvusleping, nagu peatükis 10.3.2.1 esitatud näite korral.