Lepingute käsiraamat

10.2.4.2. Tellija kohustused

  • Töö eest tasumine

Riigikohus on leidnud tsiviilkolleegiumi lahendis nr 3-2-1-1-08, et võlaõigusseaduse töövõtulepingut puudutavate sätete alusel ehitustööde eest tasu väljamõistmisest ei piisa, vaid tuvastada tuleb töövõtulepingu alusel töö tegemine. Samuti peab kindlaks tegema, et tellija on tööd vastu võtnud või keeldunud vastuvõtmisest alusetult.

Tellija esmane kohustus on maksta tehtud töö eest kokkulepitud tasu. Tasu suurus oleneb töövõtulepingust. Võib juhtuda, e...