Lepingute käsiraamat

12.2.3.2. Tegevusala

Konkurendi mõiste põhikriteerium on isiku tegevusala. Konkurentsi tunnus on tegutsemine samal või sarnasel tegevusalal, näiteks kui mõlemad ettevõtjad toodavad jalatseid. Vaidlus aga tekiks, kui konkureerivad ettevõtted on jalatsitootja ja riidetootja. Sel juhul on alati otstarbekas määratleda konkureerivad tegevusalad juhatuse liikme lepingus võimalikult täpselt. Lepingus on alati võimalik esitada ka loetelu ettevõtetest või muudest isikutest, keda ettevõte peab konkurentideks. Selline loet...