Lepingute käsiraamat

7.4.5. Teabe üleandmine

Litsentsiandja peab mõistliku aja jooksul pärast lepingu sõlmimist andma litsentsisaajale üle dokumendid ja teabe, mida on vaja õiguse kasutamiseks lepingu alusel, vt võlaõigusseaduse (VÕS) § 372 lg 1. Seadusandaja on jätnud pooltele vabaduse lepinguga reguleerida teabe üleandmise aega, kuid üldiselt on teabe võimalikult kiire üleandmine just litsentsisaaja huvides, sest vajaliku oskusteabe ja dokumentatsiooni puudumine võib takistada litsentsisaaja tegutsemist. Näiteks võib litsentsisaajal o...