Lepingute käsiraamat

7.3.4.1. Tähtajatu laenulepingu lõppemine

Kui pooled ei ole laenulepingus sätestanud laenu tagastamise tähtaega, on laenuleping tähtajatu. Tähtajatu laenulepingu korral tekib laenusaajal laenu tagasimaksmise kohustus alles lepingu lõppemisel, st korralisel või erakorralisel ülesütlemisel. Tähtajatu laenulepingu korral tasub laenusaaja lepingu kehtivuse ajal ainult lepingujärgset intressi.

  • Tähtajatu laenulepingu korraline ülesütlemine

Nii laenuandja kui ka laenusaaja või...