Lepingute käsiraamat

7.3.4.2. Tähtajalise laenulepingu lõppemine

  • Tähtajalise lepingu lõppemine tähtaja

möödumisel

Tavaliselt sõlmitakse laenuleping tähtajalisena. Nagu kõik tähtajalised lepingud, lõppeb tähtajaline laenuleping tähtaja möödumisel.

  • Tähtajalise lepingu erakorraline ülesütlemine

Enne tähtaja möödumist saab tähtajalise laenulepingu lõpetada ainult erakorralise ülesütlemise teel. Pool võib laenulepingu erakorraliselt üles öelda, kui selleks esineb m...