Lepingute käsiraamat

7.1.8. Tagatiste ja muude õiguste üleminek

Tagatiste ja kõrvalkohustuste ülemineku korral eristatakse nõudega seotud tagatisi ja nõudega sidumata tagatisi, nõudega seotud kõrvalkohustusi ja nõudega sidumata kõrvalkohustusi.

Nõude loovutamisel lähevad uuele võlausaldajale­ üle nõudega seotud tagatised, loovutaja isikuga ­lahutamatult sidumata üleantavad eesõigused pankroti ja sundtäitmise korral ning muud kõrvalkohustustest tulenevad õigused (VÕS § 167 lg 1).

Nõudega seotud tagatis...