Lepingute käsiraamat

3.1.10.3. Taganemise tagajärjed

Lepingust taganemisega ei kaasne lepingu tagasiulatuv lõpetamine. Taganemise korral jäävad leping ning sellest tekkinud õigused ja kohustused kehtima. Kaob üksnes lepingu edasise täitmise kohustus (VÕS § 188 lg 2). Taganemisega ei lõpe poole vastutus lepingu rikkumise eest ega tekitatud kahju hüvitamise nõue. Taganemise korral ei muutu vastutuse ulatus ega lõpe nõuete esitamist reguleerivate lepingutingimuste kehtivus. Taganemise teostamisel ei ole pooltel edaspidi kohustust le...