Lepingute käsiraamat

5.1.5.2. Taganemise tagajärjed

Lepingust taganemine vabastab mõlemad pooled lepingukohustuste täitmisest, kui lepingust taganetakse seaduse või lepingu kohaselt.

Taganemisega leping lõpeb. Lepingust taganemisel on kummalgi poolel õigus nõuda tagasi kõik see, mis lepingu alusel üle anti. See tähendab, et müüja tagastab ostjale raha ja ostja tagastab müüjale osaühingu osad, mis ta oli ostnud. Kui üks pool ei ole oma koh...