Lepingute käsiraamat

10.5.1. Soomes kasutatavad 
ehituse töövõtu vormid ja YSE 1998

YSE 1998 juhiseid on võimalik kohaldada erisuguste ehituse töövõtu vormide korral. Ehituse töövõtu vormi valik sõltub eelkõige tellija vajadustest ja ka ehituse mahust.

Tavaline töövõtt

Tellija sõlmib ehituse töövõtulepingu ehitusettevõtjaga, kes peab tellijale ehitama ja üle andma kokkulepitud tingimustega objekti. Kokku lepitakse objekti kogumaksumuses ning töövõtjal on enamasti õigus või mõnel juhul isegi kohustus kasutada eritööde tegemiseks alltöövõtjaid. Ehi...