Lepingute käsiraamat

1. Sissejuhatus

Erinevad lepingud on tänapäeva kiiresti areneva ja muutuva majanduskeskkonna lahutamatu osa. Kõrvuti liberaalse turumajanduse ja paindlike mängureeglitega tuleb järgida seadusandja kehtestatud põhimõtteid. ­Pidevalt muutuvas õigussüsteemis on iga ettevõtja jaoks oluline iseseisvalt orienteeruda lepinguõiguse elementaarsetes põhitõdedes, aga samuti teada kasutatavamate lepingute sõlmimise ja täitmise nõudeid.

“Lepingute teabevara” eesmärk ongi eelkõige õigus­alase erihariduseta inimeste...