Lepingute käsiraamat

8.3. Seltsing

Epp Lumiste

Seltsinguleping

Võlaõigusseaduse (VÕS) § 580 alusel kohustuvad kaks või enam isikut (seltsinglased) seltsingulepinguga tegutsema ühise eesmärgi saavutamiseks, aidates sellele kaasa lepinguga määratud viisil, eelkõige ­panuste tegemisega. Võlaõigusseadusega on reguleeritud seltsinguleping üldiselt ja täiendavalt on reguleeritud vaikiv seltsing.

Seltsinglasi ei nimetata lepingupoolteks ega -osalisteks, sest seltsinglased ei kohustu vastast...