Lepingute käsiraamat

12.1.4. Seadusest tulenevad juhatuse liikme kohustused

Äriseadustik (ÄS), mittetulundusühingute seadus (MTÜS), sihtasutuste seadus (SAS) ja tulundusühistu­seadus (TsÜS) on erinevalt võlaõigusseadusest (VÕS) ­imperatiivsed seadused, mis tähendab, et nende reeglitest teisiti ei ole võimalik kokku leppida (välja arvatud siis, kui see on seaduses otsesõnu lubatud). Juhatuse liikme peamised kohustused: hoolsus- ja lojaalsuskohustus, teavitamiskohustus, konkurentsikeeld jne on sätestatud just nendes juriidilise isiku tegevust reguleerivates seadus...