Lepingute käsiraamat

3.2.1. Rahvusvahelise tarnelepingu sisu

Häli Jürimäe

Rahvusvaheline tarneleping on sisult vallasasjade rahvusvaheline müügileping. Rahvusvaheline leping eeldab, et õigussuhe tekib rohkem kui ühe riigi õiguse alusel. Müügilepingu korral tekib kõnealune suhe näiteks siis, kui müüdav vara asub välisriigis, leping sõlmitakse välisriigi kodaniku või juriidilise isikuga, leping sõlmitakse või täidetakse välisriigis jne.

Rahvusvaheliste tarnelepingute mõistet Eesti õigus­aktid ei sätesta. Rahvusvahelise eraõiguse sead...